Enquete gemeentelijke archeologie

Enquete gemeentelijke archeologie

In 1991 is een eerste interne enquête gehouden onder de leden van het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) met als doel inzicht te krijgen in het aantal mensen dat binnen de gemeentelijke archeologie werkzaam was en de hoeveelheid geld die binnen deze sector omging. Een soortgelijk onderzoek, maar iets uitgebreider, is uitgevoerd in 1997. Zes jaar later vond een weer iets uitgebreidere enquête plaats over het jaar 2001. Daar werden conclusies uitgetrokken over de ontwikkelingen die de gemeentelijke archeologie had doorgemaakt en de consequenties hiervan: ledenenquete gemeentelijk archeologie
 

admirant